درباره ما

فوتبال جریان زندگی است ...

 

اتفاقی که نشان داد فوتبال، زیبایی‌های خاص خودش را هم دارد و جمله «فوتبال فراتر از رنگ‌ها» یک شعار صرف نبوده و نیست. پیشکسوتان نامدار و بازیکنان دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس نشان داده‌اند که انسانیت و رفاقت مهم‌تر از رقابت است.
شرکت  پیشکسوتان کهن پرسپولیس از سال ۱۳۹۱ در راستای تکریم از پیشکسوتان و تاریخ سازان فوتبال بنا نهاده شد. این رسالت مهم چراغ راه ما در یافتن مسیر و مهم‌ترین معیارمان برای تعریف دامنه و نوع فعالیت‌های اقتصادی شد ؛ از اینرو شرکت در سال گذشته و در راستای تحقق اهداف فرارنگی خود آستین‌های همت را بالا زده و با بنا نهادن تعاونی عمرانی پیشکسوتان کهن به عنوان بازوی عمرانی در مسیر افزایش مشارکت هواداران و دوستداران پر‌سپولیس و استقلال، قدم برداشت تا بار دیگر اثبات کند قرار است رقابت در مستطیل سبز باقی بماند و خارج از میدان، همه با یکدیگر رفیق و همراه باشند.
این تعاونی عمرانی برای گام نخست، پروژه عظیم" ماه‌ لند" را به عنوان اولین حلقه از یک کلان پروژه زنجیره‌ای در کشور به واسطه مشارکت پر تعداد افراد مشهور و محبوب کشورمان آغاز نمود تا خیلی زود وارد فاز عمرانی شود.
گام نخست این پروژه توسط شرکت پیشکسوتان پرسپولیس برداشته شد اما در ادامه و با پای کار آمدن تعاونی عمرانی پیشکسوتان کهن در راستای اثبات شعار: "فوتبال فراتر از رنگ هاست"، با همسو کردن رنگ آبی و قرمز ، این پروژه عظیم را ادامه داد.
اینک پیشکسوتان دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال، عشقشان به تیم‌ها و مردم عزیز سرزمینمان را برای آبادانی و توسعه سرمایه‌گذاری کردند.
این فعالیت‌ها ادای دین ماست به مردم عزیز ایران.